HomeLogo

Stopka

Heidelberg Materials Polska ul. Cementowa 1, Chorula 47-316 Górażdże Polska Tel.: +48 77 777 8000

biuro@heidelbergmaterials.com

KRS: 0000013474 REGON: 530515047 NIP: 7560003405

Od 22 lipca 1993 roku Górażdże Cement SA jest powiązana kapitałowo z jednym z największych na świecie międzynarodowych koncernów cementowych - Heidelberg Materials, który poprzez podmiot zależny CBR Baltic B.V. jest właścicielem 100 % akcji spółki. Górażdże Cement S.A. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 13 474 Sąd Rejonowy w Opolu. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 321.882.040,00 zł i dzieli się na 32.188.204 akcje o wartości nominalnej 10 zł każda.

Wszelkie uwagi i zapytania dotyczące serwisu prosimy przesyłać na adres:info@heidelbergmaterials.com

Serwer hostujący tę stronę internetową znajduje się w Europie.

© Heidelberg Materials AG, Heidelberg. Wszelkie prawa zastrzeżone