HomeLogo

Klauzula prawna

Treść i struktura stron internetowych Heidelberg Materials są chronione prawem autorskim.

W szczególności edytowanie i powielanie informacji lub danych oraz wykorzystywanie tekstu (w całości lub częściowo), zdjęć lub grafiki wymaga uprzedniej zgody Heidelberg Materials.

Informacje zawarte na tych stronach internetowych są regularnie sprawdzane i aktualizowane przez Heidelberg Materials AG z należytą starannością. Niezależnie od tego, dane mogą podlegać zmianom w trakcie tego okresu. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładności, aktualności ani kompletności udostępnianych informacji. W związku z tym Heidelberg Materials nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, dokładność i kompletność dostarczonych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Dotyczy to również innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłączy. Heidelberg Materials nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem takich linków. W zakresie, w jakim nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych udostępnianych przez osoby trzecie, należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad zawartością tych stron zewnętrznych i dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich legalność, dokładność lub kompletność; wręcz przeciwnie, niniejszym wyraźnie dystansujemy się od tych treści i nie popieramy ich. Zalecamy również uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania, polityką prywatności i innymi informacjami prawnymi na tych innych stronach internetowych.

Ponadto Heidelberg Materials zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia podanych informacji w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

© Heidelberg Materials AG, Heidelberg. Wszelkie prawa zastrzeżone.