HomeLogo
Uchwyć
chwilę

Pierwszy na świecie cement o zerowej emisji netto wykorzystujący technologię wychwytu dwutlenku węgla

Dzięki przełomowym innowacjom jesteśmy pionierami w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla - i zmieniamy naszą branżę. Wprowadzając na świecie pierwszy na świecie cement o zerowej emisji netto wykorzystujący technologię wychwytu dwutlenku węgla, dajemy naszym partnerom biznesowym szansę na budowanie lepszego jutra.

Bądź częścią naszej podróży do zerowej przyszłości netto.

Broszura Produktu evoZero2.3mb

Dzięki evoZero stworzyliśmy dla naszych klientów najbardziej innowacyjny, unikalny na skalę światową produkt, umożliwiając im osiągnięcie własnych ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i realizowanie przełomowych, przyjaznych środowisku inwestycji budowlanych.

Dr. Dominik von Achten CEO Heidelberg Materials

Jesteśmy pionierem w dekarbonizacji naszego sektora

Technologia wychwytywania dwutlenku węgla ma potencjał, aby całkowicie odmienić produkcję cementu i osiągnąć zupełnie nowy poziom redukcji emisji CO₂. Od 2005 roku rozwijamy w Norwegii pierwszą w branży instalację CCS na dużą skalę.

Po uruchomieniu, instalacja w naszej fabryce w Brevik będzie wychwytywać 400 000 ton CO₂ rocznie, co odpowiada 50% emisji zakładu.

Sukces projektu Brevik CCS jest wynikiem naszego wyjątkowego zaangażowania zespołu i wiary w nową technologię, a także wieloletniego doświadczenia i tysięcy godzin ciężkiej pracy. Jako pierwszy na świecie zakład wychwytujący emisje dwutlenku węgla z produkcji klinkieru na skalę przemysłową, Brevik rewolucjonizuje produkcję cementu.

0 tysięcy
ton CO₂
wychwytywanych rocznie dzięki technologii CCS opartej na aminach.

Foobar

evoZero®: Nowy poziom zrównoważonego budownictwa

Foobar

Wprowadzając pierwszy na świecie cement o zerowej emisji netto wykorzystujący technologię wychwytu dwutlenku węgla, stwarzamy perspektywicznie myślącym partnerom budowlanym możliwość tworzenia lepszego jutra.

Nasi klienci będą mogli wybierać spośród dwóch produktów evoZero. evoZero Carbon Captured Brevik to nasz zbilansowany masowo produkt produkowany i dostarczany z Brevik. evoZero Carbon Captured może być dostarczany z dowolnego europejskiego zakładu w pobliżu inwestycji klienta, jednocześnie wykorzystując unikalne możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla uzyskane w Brevik.

Mechanizmy wychwytywania i rozliczania emisji dwutlenku węgla zostały poddane niezależnemu badaniu przez zewnętrznego weryfikatora, a każda tona wychwyconego CO₂ została rozliczona tylko raz.

Co więcej, dzięki technologii blockchain atrybuty wychwytywania dwutlenku węgla są przejrzyste i identyfikowalne. Dzięki blockchain klienci Heidelberg Materials otrzymają weryfikowalny dowód emisji dwutlenku węgla przy zakupie evoZero.

Szczegółowe informacje o tym, jak zapewniamy net-zero dla obu produktów:

Szczegóły dot. Gwarancji evoZero255kb
>0%
Szacuje się, że zapotrzebowanie nna cement i beton wrośnie o ponad jedną trzecią do roku 2050.iap.unido.org/articles/steel-and-cement-can-drive-decade-action-climate-change-how

Projekt CCS Bravik firmy Heidelberg Materials

Materiały dla prasy & informacje dodatkowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące evoZero, skontaktuj się z nami. Chętnie wyjaśnimy dostępne specyfikacje i możliwe obszary zastosowań lub omówimy, w jaki sposób można wykorzystać evoZero w zrównoważonym projekcie budowlanym.

Zapytania prosimy kierować na adres: evozero@heidelbergmaterials.com

W przypadku pytań do mediów lub uzyskania szczegółowych informacji na temat naszego projektu CCS w Brevik i naszej strategii zrównoważonego rozwoju, prosimy o kontakt pod adresem info@heidelbergmaterials.com.

Materiały dla prasy